อ.​โสรัจจ์บรรยายเรื่อง "นาคารชุน" ที่บ้านมูลนิธิ

การบรรยายบทที่หนึ่งและบทต้นๆของงานเรื่อง "โศลกมูลฐานว่าด้วยทางสายกลาง" ของท่านนาคารชุน บรรยายที่บ้านมูลนิธิพันดารา 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551
Podcast